Érettségi tételek

 


Irodalom

Tétel

Doc formátum

Készítette

Balassi Bálint Balassi Bálint Somogyi Tamás
Zrínyi Miklós Zrínyi Miklós és a barokk
Csokonai Vitéz Mihály Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel Berzsenyi Dániel
Katona József Katona József: Bánk bán
Kölcsey Ferenc Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor Petőfi Sándor
Arany János Arany János
Madách Imre Madách Imre: Az ember tragédiája
Jókai Mór A XIX. századi magyar próza - Jókai, Mikszáth
Mikszáth Kálmán
Ady Endre Ady Endre
Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond
Babits Mihály Babits Mihály
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső
A Nyugat első nemzedéke A Nyugat első nemzedéke - Tóth Árpád, Juhász Gyula
Tóth Árpád
Juhász Gyula
József Attila József Attila
Radnóti Miklós Radnóti Miklós
Örkény István Örkény István
Az antikvitás irodalmából Az antikvitás irodalmából
A reneszánsz irodalmából A reneszánsz irodalmából - Shakespeare: Hamlet
A romantika Romantika és realizmus
Anton Pavlovics Csehov A XIX. század világirodalmából - Csehov
George Orwell A XX. század világirodalmából - Orwell: 1984
 


Nyelvtan

Tétel

Doc formátum

Készítette

A közlésfolyamat funkciói és tényezői Érettségi tételek Somogyi Tamás,

Kiss Norbert,

Kuti Ákos
A nyelvi jel és jelrendszer Érettségi tételek
Helyesírásunk alapelvei Érettségi tételek
A mondat és a mondatfajták Érettségi tételek
A mondat szintagmatikus szerkezete Érettségi tételek
Az ige és az igenevek szerepe a mondatban Érettségi tételek
A névmások szerepe a szövegszerkesztésben Érettségi tételek
Alá- és mellérendelő viszonyok a nyelvben Érettségi tételek
A szóelemek Érettségi tételek
Azonos alakúság, többértelműség, rokonértelműség Érettségi tételek
A stílus fogalma és hírértéke Érettségi tételek
A stílusárnyalatok Érettségi tételek
A tudományos és publicisztikai stílus Érettségi tételek
A képszerűség elemi stíluseszközei Érettségi tételek
A nyelvi elrendezés a művészi nyelvhasználatban Érettségi tételek
A szöveg egységének összetevői Érettségi tételek
A magyar nyelv eredete és rokonsága Érettségi tételek
Szókincsünk bővülése Érettségi tételek
A jelentésváltozás Érettségi tételek
Nyelvtani rendszerünk kialakulásának néhány kérdése Érettségi tételek
 


Történelem

Tétel

Doc formátum

Készítette

A démosz és az arisztokrácia küzdelme Az ókori Hellász Somogyi Tamás
A nagy görög gyarmatosítás. A polisz
A görög-perzsa háborúk
Az athéni demokrácia állama és értékelése
A római köztársaság válsága Az ókori Róma Bajnógel Tamás,
Somogyi Tamás
Patríciusok és plebeiusok küzdelme Rómában
A principatus jellemző vonásai Augustus önéletírása alapján
A virágzó feudalizmus Egyetemes történelem az V-XV. századig Bajnógel Tamás
Keresztes hadjáratok
A pápaság és a császárság küzdelme
A százéves háború
Géza és István - az államalapítás Magyarország története a kezdetektől István haláláig Bajnógel Tamás
Kárpát-medence a honfoglalás előtt
A magyar nép vándorlása
Az Aranybulla Magyarország a 12-13. században Bajnógel Tamás
IV. Béla politikája. A tatárjárás
Károly Róbert Magyarország története az Anjou-korban Bajnógel Tamás
Hunyadi Mátyás Magyarország története Zsigmond és a Hunyadiak idején Bajnógel Tamás
Zsigmond, Hunyadi János és Mátyás törökellenes hadjáratai
Nagy földrajzi felfedezések Egyetemes történelem a 16-17. században Bajnógel Tamás
A reformáció
Feudális abszolutizmus általános jellemző vonásai
A céhes és manufaktúraipar összehasonlítása
A mohácsi csatavesztés Magyarország a Jagelló-korban Bajnógel Tamás
Az 1514-es Dózsa-parasztfelkelés
Habsburg-ellenes rendi küzdelmek a XVII. században Magyarország története a 16-17. században Bajnógel Tamás
Zrínyi Miklós politikai és katonai tevékenysége
A Rákóczi-szabadságharc Magyarország története 1660-1711 között Bajnógel Tamás
Mária Terézia fontosabb intézkedései Magyarország a 18. században Bajnógel Tamás
II. József
A felvilágosult abszolutizmus
A magyar jakobinus mozgalom
Az angol polgárháború Egyetemes történelem a 17-18. században Bajnógel Tamás
A francia forradalom menetének vázlata
Széchenyi és Kossuth programja a haza és haladás kérdésében Magyarország a reformkorban Bajnógel Tamás
Reformkori országgyűlések működési rendje
Az 1848-as forradalom Magyarország 1848-1849-ben Bajnógel Tamás
A szabadságharc katonai történetének vázlata
Az ipari forradalom előfeltételei Az ipari forradalmak kora Bajnógel Tamás
A német egység kialakulása Nemzetállamok kialakulásának kora Bajnógel Tamás
Az olasz egység kialakulása
Az imperializmus fő jellemzői
Jellemezze a gyarmatosítás folyamatát a XIX. században
Az osztrák-magyar kiegyezés Magyarország 1850 és 1917 között Bajnógel Tamás
Magyarország nemzetiségi viszonyai a 20. század elején
A monarchia társadalmának jellemzése
A Párizs környéki békék Az első világháború,

Főbb katonai események

Bajnógel Tamás
Az I. világháború frontjai
Az I. világháború katonai eseményei
Bethlen István nevéhez fűződő konszolidáció lényeges elemei Magyarország a két világháború között Bajnógel Tamás,
Somogyi Tamás
A magyar külpolitika 1919 és 1939 között
A fasizmus uralomra jutása Németországban Egyetemes történelem a két világháború között Bajnógel Tamás,
Somogyi Tamás
A fasizmus uralomra jutása Olaszországban
Az 1929-33-mas gazdasági világválság
A második világháború A második világháború Bajnógel Tamás
Antifasiszta ellenállás. A német megszállás módszerei
Nemzetközi erőviszonyok a második világháború után Egyetemes történelem a második világháború után Kiss Norbert
A hidegháború és szakaszai
Népi demokratikus átalakulás és kommunista hatalomátvétel Magyarország 1944 és 1956 között Kiss Norbert
Az 1956-os forradalom és szabadságharc Az 1956-os forradalom és szabadságharc Somogyi Tamás
 


Egyéb írások

 


Hasznos oldalak

   eXTReMe Tracker

 

A fenti tételek, elemzések az eredeti szerző(k) feltüntetésével tetszőleges célra használhatóak.

Levél nekünk
 

Creative Commons License
Creative Commons Jelöld meg!
2.5 Magyarország Licenc